Expresní překlady Klimkovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klimkovice

Expresní překlad Klimkovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klimkovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klimkovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klimkovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klimkovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Klimkovice: Manuál, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Právní překlady Klimkovice: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Klimkovice: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Letáky, Průvodce, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy

Všeobecné překlady Klimkovice: Email, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Klimkovice: Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Klimkovice: Norma, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Apostila, Rodný list, Oddací list, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Společenská smlouva, Úmrtní list, Odvolání, Certifikát, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad