Expresní překlady Klášterec nad Ohří

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klášterec nad Ohří

Expresní překlad Klášterec nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klášterec nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klášterec nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klášterec nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klášterec nad Ohří nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Klášterec nad Ohří: Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Právní překlady Klášterec nad Ohří: Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky

Technické překlady Klášterec nad Ohří: Manuál, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Všeobecné překlady Klášterec nad Ohří: Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Životopisy, Email

Prezentační překlady Klášterec nad Ohří: Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Průvodce, Katalog, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Klášterec nad Ohří: Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Stanovy, Diplom, Rodný list, Odvolání, Rozsudek, Soudní žaloba, Notářský zápis, Certifikát, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Zakladatelská listina, Apostila, Potvrzení o studiu, Norma, Oddací list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad