Expresní překlady Kardašova Řečice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kardašova Řečice

Expresní překlad Kardašova Řečice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kardašova Řečice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kardašova Řečice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kardašova Řečice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kardašova Řečice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kardašova Řečice: Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Právní překlady Kardašova Řečice: Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo

Ekonomické překlady Kardašova Řečice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení

Prezentační překlady Kardašova Řečice: Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Kardašova Řečice: Oddací list, Živnostenský list, Vysvědčení, Stanovy, Norma, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Apostila, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Revizní zpráva, Diplom, Certifikát

Všeobecné překlady Kardašova Řečice: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad