Expresní překlady Janovice nad Úhlavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Janovice nad Úhlavou

Expresní překlad Janovice nad Úhlavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Janovice nad Úhlavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Janovice nad Úhlavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Janovice nad Úhlavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Janovice nad Úhlavou nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Janovice nad Úhlavou: Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Dokumenty

Všeobecné překlady Janovice nad Úhlavou: Životopisy, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Janovice nad Úhlavou: Rozvahy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Janovice nad Úhlavou: Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze

Prezentační překlady Janovice nad Úhlavou: Reklama, Letáky, Katalog, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Janovice nad Úhlavou: Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Apostila, Certifikát, Rodný list, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Živnostenský list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Odvolání, Průkaz totožnosti, Stanovy, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Rozsudek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad