Expresní překlady Jablonec nad Nisou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonec nad Nisou

Expresní překlad Jablonec nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablonec nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablonec nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablonec nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablonec nad Nisou nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jablonec nad Nisou: Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Technické překlady Jablonec nad Nisou: Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Manuál

Právní překlady Jablonec nad Nisou: Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady Jablonec nad Nisou: Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Katalog, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Jablonec nad Nisou: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Videa, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Jablonec nad Nisou: Úmrtní list, Norma, Oddací list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Živnostenský list, Plná moc, Odvolání, Apostila, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Vysvědčení, Notářský zápis, Diplom, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Stanovy, Certifikát, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad