Expresní překlady Hustopeče

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hustopeče

Expresní překlad Hustopeče

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hustopeče.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hustopeče

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hustopeče bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hustopeče nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hustopeče: Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva

Technické překlady Hustopeče: Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Hustopeče: Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Živnostenský list, Odvolání, Diplom, Oddací list, Zakladatelská listina, Stanovy, Plná moc, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Apostila, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Norma, Certifikát, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Hustopeče: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy

Prezentační překlady Hustopeče: Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Hustopeče: Bakalářské práce, Email, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad