Expresní překlady Hroznětín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hroznětín

Expresní překlad Hroznětín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hroznětín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hroznětín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hroznětín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hroznětín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hroznětín: Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Hroznětín: Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy

Právní překlady Hroznětín: Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU

Prezentační překlady Hroznětín: Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Letáky, Knihy, PPC reklama, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Hroznětín: Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Apostila, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Oddací list, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Certifikát, Plná moc, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rozsudek, Norma, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Rodný list, Revizní zpráva, Odvolání, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Hroznětín: Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad