Expresní překlady Hrotovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrotovice

Expresní překlad Hrotovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrotovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrotovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrotovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrotovice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hrotovice: Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo

Ekonomické překlady Hrotovice: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení

Technické překlady Hrotovice: Příručka, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Prezentační překlady Hrotovice: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Hrotovice: Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Hrotovice: Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Revizní zpráva, Certifikát, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Plná moc, Norma, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba, Diplom, Úmrtní list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva, Odvolání, Stanovy, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Rozsudek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad