Expresní překlady Hranice (okres Přerov)

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hranice (okres Přerov)

Expresní překlad Hranice (okres Přerov)

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hranice (okres Přerov).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hranice (okres Přerov)

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hranice (okres Přerov) bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hranice (okres Přerov) nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Hranice (okres Přerov): Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Knihy, Katalog

Právní překlady Hranice (okres Přerov): Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Technické překlady Hranice (okres Přerov): Norma, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy

Ekonomické překlady Hranice (okres Přerov): Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Hranice (okres Přerov): Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Apostila, Úmrtní list, Notářský zápis, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Norma, Oddací list, Odvolání, Společenská smlouva, Rozsudek, Rodný list, Zakladatelská listina, Plná moc, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Živnostenský list

Všeobecné překlady Hranice (okres Přerov): Email, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad