Expresní překlady Hranice (okres Cheb)

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hranice (okres Cheb)

Expresní překlad Hranice (okres Cheb)

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hranice (okres Cheb).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hranice (okres Cheb)

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hranice (okres Cheb) bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hranice (okres Cheb) nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hranice (okres Cheb): Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Hranice (okres Cheb): PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace

Technické překlady Hranice (okres Cheb): Odborný text, Příručka, Norma, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Hranice (okres Cheb): Rodný list, Stanovy, Norma, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Úmrtní list, Diplom, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Plná moc, Oddací list

Všeobecné překlady Hranice (okres Cheb): Videa, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce

Právní překlady Hranice (okres Cheb): Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad