Expresní překlady Horní Jelení

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Jelení

Expresní překlad Horní Jelení

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Jelení.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Jelení

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Jelení bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Jelení nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Horní Jelení: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Právní překlady Horní Jelení: Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Horní Jelení: Návod k použití, Norma, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Prezentační překlady Horní Jelení: Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Knihy

Všeobecné překlady Horní Jelení: Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Horní Jelení: Stanovy, Pracovní smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Norma, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Oddací list, Apostila, Živnostenský list, Odvolání, Notářský zápis, Diplom, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad