Expresní překlady Horní Benešov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Benešov

Expresní překlad Horní Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Benešov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Horní Benešov: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty

Technické překlady Horní Benešov: Norma, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Horní Benešov: Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky

Ekonomické překlady Horní Benešov: Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Horní Benešov: Stanovy, Oddací list, Potvrzení o studiu, Apostila, Živnostenský list, Rozsudek, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Společenská smlouva, Certifikát, Norma, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Notářský zápis, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Horní Benešov: Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad