Expresní překlady Hodonín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hodonín

Expresní překlad Hodonín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hodonín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hodonín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hodonín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hodonín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Hodonín: Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty

Ekonomické překlady Hodonín: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Technické překlady Hodonín: Příručka, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití

Prezentační překlady Hodonín: Průvodce, Reklama, Prezentace, Knihy, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky

Všeobecné překlady Hodonín: Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Hodonín: Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Rozsudek, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rodný list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Apostila, Norma, Živnostenský list, Oddací list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad