Expresní překlady Hodkovice nad Mohelkou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hodkovice nad Mohelkou

Expresní překlad Hodkovice nad Mohelkou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hodkovice nad Mohelkou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hodkovice nad Mohelkou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hodkovice nad Mohelkou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hodkovice nad Mohelkou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hodkovice nad Mohelkou: Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Technické překlady Hodkovice nad Mohelkou: Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text

Právní překlady Hodkovice nad Mohelkou: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Hodkovice nad Mohelkou: Vysvědčení, Diplom, Notářský zápis, Odvolání, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva, Plná moc, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Živnostenský list, Certifikát, Společenská smlouva, Oddací list, Zakladatelská listina, Apostila, Stanovy, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Hodkovice nad Mohelkou: Firemní korespondence, Email, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články

Prezentační překlady Hodkovice nad Mohelkou: Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad