Expresní překlady Hartmanice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hartmanice

Expresní překlad Hartmanice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hartmanice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hartmanice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hartmanice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hartmanice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Hartmanice: Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Knihy

Právní překlady Hartmanice: Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo

Technické překlady Hartmanice: Návod k použití, Certifikát, Manuál, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma

Ekonomické překlady Hartmanice: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Hartmanice: Certifikát, Vysvědčení, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Potvrzení o studiu, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Stanovy, Společenská smlouva, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Živnostenský list, Diplom, Pracovní smlouva, Rodný list, Rozsudek, Notářský zápis, Norma

Všeobecné překlady Hartmanice: Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad