Expresní překlady Hanušovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hanušovice

Expresní překlad Hanušovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hanušovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hanušovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hanušovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hanušovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hanušovice: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Hanušovice: Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo

Technické překlady Hanušovice: Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Hanušovice: Rodný list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Apostila, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Diplom, Oddací list, Odvolání, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Úmrtní list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Živnostenský list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Hanušovice: Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Novinové články

Prezentační překlady Hanušovice: Tiskoviny, Knihy, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Průvodce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad