Expresní překlady Chabařovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chabařovice

Expresní překlad Chabařovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chabařovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chabařovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chabařovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chabařovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chabařovice: Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy

Právní překlady Chabařovice: Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Chabařovice: Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Email, Firemní korespondence

Technické překlady Chabařovice: Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Chabařovice: Norma, Stanovy, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Diplom, Pracovní smlouva, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Oddací list, Rozsudek, Úmrtní list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis

Prezentační překlady Chabařovice: PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad