Expresní překlady Česká Třebová

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Třebová

Expresní překlad Česká Třebová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Třebová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Třebová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Třebová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Třebová nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Česká Třebová: Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Česká Třebová: Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů

Technické překlady Česká Třebová: Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Příručka

Všeobecné překlady Česká Třebová: Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Email, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Česká Třebová: Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Česká Třebová: Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba, Rozsudek, Zakladatelská listina, Norma, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Úmrtní list, Certifikát, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Rodný list, Plná moc, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad