Expresní překlady Bystřice nad Pernštejnem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem

Expresní překlad Bystřice nad Pernštejnem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice nad Pernštejnem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice nad Pernštejnem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice nad Pernštejnem nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Bystřice nad Pernštejnem: Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva

Prezentační překlady Bystřice nad Pernštejnem: Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Bystřice nad Pernštejnem: Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce

Technické překlady Bystřice nad Pernštejnem: Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice nad Pernštejnem: Průkaz totožnosti, Norma, Úmrtní list, Živnostenský list, Diplom, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Odvolání, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Soudní žaloba, Apostila, Oddací list

Ekonomické překlady Bystřice nad Pernštejnem: Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad