Expresní překlady Bučovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bučovice

Expresní překlad Bučovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bučovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bučovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bučovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bučovice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Bučovice: Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Technické překlady Bučovice: Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Příručka, Odborný text

Ekonomické překlady Bučovice: Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Bučovice: Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Odvolání, Potvrzení o studiu, Certifikát, Rodný list, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Notářský zápis, Stanovy, Plná moc, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Apostila, Vysvědčení, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list

Prezentační překlady Bučovice: Katalog, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Tiskoviny

Všeobecné překlady Bučovice: Email, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad