Expresní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Expresní překlad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Orientační cenová tabulka

Překlady Běžný termín
nad 50 NS/NS
Běžný termín
do 50 NS/NS
Překlady express
(do 24h nebo rychleji, dle možností) / NS
Odborné texty:
právní, ekonomické, průmyslové, dokumentace atd.
310 Kč
375 Kč s DPH
340 Kč
411 Kč s DPH
450 Kč
545 Kč s DPH

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborné překlady

Technické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Videa, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Rozsudek, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Norma, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Apostila, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Rodný list, Stanovy, Plná moc, Živnostenský list

Expres

Původ slova
Slovo expres pochází z latinského exprimere, vyjadřovat a expressus, výrazný, výslovný. Přes francouzštinu přišlo do angličtiny, kde se roku 1619 poprvé objevuje ve spojení „express messenger“, zvláštní posel, a roku 1794 ve významu rychlé poštovní a peněžní služby. Spojení „expresní vlak“ se poprvé objevilo roku 1841. Odtud se pak slovo expres a expresní rozšířilo ve významu „rychlé služby“ jako název novin („Daily Express“), jako označení pro jídelny, prádelny a další služby, dokonce i pro rychlý způsob vaření kávy espresso (presso).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Expres

Translatologie

Translatologie je věda o překladu a tlumočení, respektive interdisciplinární vědní obor zabývající se převodem textů z jednoho jazyka do jiného, případně z jednoho sémiotického systému do jiného, ať už překladatelem lidským nebo překladačem strojovým, písemně (překlad) nebo ústně (tlumočení). Zajímá se o otázky přesnosti (věrnosti) překladu, převodu textů z jedné kulturní oblasti nebo dějinné doby do jiné, o otázku možnosti překladu (přeložitelnosti) apod. V zásadě lze translatologii dělit na deskriptivní a aplikovanou. Do deskriptivní odnože spadá například kritika překladu či dějiny překladu. Aplikovaná translatologie se zabývá překladatelskou a tlumočnickou praxí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Translatologie