Expresní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Expresní překlad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Prezentační překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Reklama

Všeobecné překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Videa, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Rozsudek, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Norma, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Apostila, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Rodný list, Stanovy, Plná moc, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad