Expresní překlady Bojkovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bojkovice

Expresní překlad Bojkovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bojkovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bojkovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bojkovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bojkovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Bojkovice: Rozsudek, Společenská smlouva, Plná moc, Stanovy, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Živnostenský list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Oddací list, Revizní zpráva, Rodný list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Bojkovice: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie

Technické překlady Bojkovice: Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva

Prezentační překlady Bojkovice: Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Reklama, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Bojkovice: Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email

Právní překlady Bojkovice: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad