Expresní překlady Bělá pod Bezdězem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bělá pod Bezdězem

Expresní překlad Bělá pod Bezdězem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bělá pod Bezdězem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bělá pod Bezdězem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bělá pod Bezdězem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bělá pod Bezdězem nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Bělá pod Bezdězem: Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama

Právní překlady Bělá pod Bezdězem: Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Bělá pod Bezdězem: Revizní zpráva, Norma, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití

Všeobecné překlady Bělá pod Bezdězem: Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články

Ekonomické překlady Bělá pod Bezdězem: Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Bělá pod Bezdězem: Certifikát, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Norma, Vysvědčení, Společenská smlouva, Úmrtní list, Stanovy, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Odvolání, Soudní žaloba, Apostila, Revizní zpráva, Diplom, Oddací list, Vysvědčení, Rozsudek, Živnostenský list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad