Expresní překlady Bečov nad Teplou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bečov nad Teplou

Expresní překlad Bečov nad Teplou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bečov nad Teplou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bečov nad Teplou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bečov nad Teplou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bečov nad Teplou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bečov nad Teplou: Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Technické překlady Bečov nad Teplou: Příručka, Norma, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva

Právní překlady Bečov nad Teplou: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty

Prezentační překlady Bečov nad Teplou: Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Bečov nad Teplou: Diplom, Apostila, Pracovní smlouva, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Rozsudek, Certifikát, Rodný list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Stanovy, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis

Všeobecné překlady Bečov nad Teplou: Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Videa, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad