Expresní překlady Bakov nad Jizerou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bakov nad Jizerou

Expresní překlad Bakov nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bakov nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bakov nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bakov nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bakov nad Jizerou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bakov nad Jizerou: Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Technické překlady Bakov nad Jizerou: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma

Právní překlady Bakov nad Jizerou: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty

Prezentační překlady Bakov nad Jizerou: Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Reklama, Knihy, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Bakov nad Jizerou: Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Certifikát, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Odvolání, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Norma, Rozsudek, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Společenská smlouva, Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Rodný list, Živnostenský list

Všeobecné překlady Bakov nad Jizerou: Dopis, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad