Překlady Buštěhrad

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Buštěhrad

Překlad Buštěhrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Buštěhrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Buštěhrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Buštěhrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Buštěhrad nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Buštěhrad: Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma

Právní překlady Buštěhrad: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Buštěhrad: Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog, Letáky, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky

Všeobecné překlady Buštěhrad: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Email, Videa, Firemní korespondence, Dopis

Ekonomické překlady Buštěhrad: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Buštěhrad: Stanovy, Diplom, Plná moc, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Oddací list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Buštěhrad, Korektura Buštěhrad, Odborné překlady Buštěhrad, Právní překlady Buštěhrad, Překladatelská agentura Buštěhrad, Soudní překladatel Buštěhrad, Soudní překlady Buštěhrad, Technické překlady Buštěhrad, Tlumočení Buštěhrad