Překlady Buštěhrad

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Buštěhrad

Překlad Buštěhrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Buštěhrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Buštěhrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Buštěhrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Buštěhrad nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Buštěhrad: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba

Technické překlady Buštěhrad: Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Norma

Ekonomické překlady Buštěhrad: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy

Prezentační překlady Buštěhrad: Knihy, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Buštěhrad: Email, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Buštěhrad: Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Certifikát, Plná moc, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Průkaz totožnosti, Stanovy, Společenská smlouva, Úmrtní list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Diplom, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Buštěhrad, Korektura Buštěhrad, Odborné překlady Buštěhrad, Právní překlady Buštěhrad, Překladatelská agentura Buštěhrad, Soudní překladatel Buštěhrad, Soudní překlady Buštěhrad, Technické překlady Buštěhrad, Tlumočení Buštěhrad, Překlady fancouzštiny Buštěhrad, Překlady italštiny Buštěhrad, Překlady maďarštiny Buštěhrad, Překlady španělštiny Buštěhrad, Překlady ukrajinštiny Buštěhrad