Expresní překlady Buštěhrad

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Buštěhrad

Expresní překlad Buštěhrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Buštěhrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Buštěhrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Buštěhrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Buštěhrad nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Buštěhrad: Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Norma

Právní překlady Buštěhrad: Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty

Ekonomické překlady Buštěhrad: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Buštěhrad: Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné překlady Buštěhrad: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Buštěhrad: Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Rodný list, Pracovní smlouva, Stanovy, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva, Diplom, Odvolání, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Notářský zápis, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Úmrtní list, Oddací list, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad