Překlady Pardubice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pardubice

Překlad Pardubice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pardubice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pardubice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pardubice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pardubice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pardubice: Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Manuál, Norma, Odborný text, Příručka, Certifikát

Právní překlady Pardubice: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Pardubice: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy

Prezentační překlady Pardubice: Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Knihy, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Pardubice: Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Apostila, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Stanovy, Rodný list, Rozsudek, Plná moc, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Oddací list, Diplom, Společenská smlouva, Odvolání, Certifikát

Všeobecné překlady Pardubice: Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pardubice, Korektura Pardubice, Odborné překlady Pardubice, Právní překlady Pardubice, Překladatelská agentura Pardubice, Soudní překladatel Pardubice, Soudní překlady Pardubice, Technické překlady Pardubice, Tlumočení Pardubice