Překlady Pardubice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pardubice

Překlad Pardubice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pardubice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pardubice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pardubice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pardubice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pardubice: Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva

Právní překlady Pardubice: Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Dokumenty

Prezentační překlady Pardubice: Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy

Všeobecné překlady Pardubice: Videa, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Email, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Pardubice: Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Společenská smlouva, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Odvolání, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Diplom, Živnostenský list, Oddací list, Vysvědčení, Rozsudek, Rodný list, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Norma, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Notářský zápis

Ekonomické překlady Pardubice: Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pardubice, Korektura Pardubice, Odborné překlady Pardubice, Právní překlady Pardubice, Překladatelská agentura Pardubice, Soudní překladatel Pardubice, Soudní překlady Pardubice, Technické překlady Pardubice, Tlumočení Pardubice, Překlady fancouzštiny Pardubice, Překlady italštiny Pardubice, Překlady maďarštiny Pardubice, Překlady španělštiny Pardubice, Překlady ukrajinštiny Pardubice