Expresní překlady Pardubice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pardubice

Expresní překlad Pardubice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pardubice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pardubice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pardubice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pardubice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Pardubice: Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie

Právní překlady Pardubice: Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo

Prezentační překlady Pardubice: PPC reklama, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Pardubice: Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Dopis, Novinové články, Abstrakt

Technické překlady Pardubice: Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Norma, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Pardubice: Apostila, Plná moc, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Živnostenský list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Vysvědčení, Odvolání, Diplom, Průkaz totožnosti, Norma, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Stanovy, Revizní zpráva, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad