Překlady Nový Jičín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Jičín

Překlad Nový Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Jičín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Nový Jičín: Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy

Ekonomické překlady Nový Jičín: Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Právní překlady Nový Jičín: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU

Prezentační překlady Nový Jičín: Reklama, Letáky, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné překlady Nový Jičín: Email, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Nový Jičín: Společenská smlouva, Rodný list, Stanovy, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Oddací list, Revizní zpráva, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Norma, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Odvolání, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nový Jičín, Korektura Nový Jičín, Odborné překlady Nový Jičín, Právní překlady Nový Jičín, Překladatelská agentura Nový Jičín, Soudní překladatel Nový Jičín, Soudní překlady Nový Jičín, Technické překlady Nový Jičín, Tlumočení Nový Jičín, Překlady fancouzštiny Nový Jičín, Překlady italštiny Nový Jičín, Překlady maďarštiny Nový Jičín, Překlady španělštiny Nový Jičín, Překlady ukrajinštiny Nový Jičín