Překlady Nový Jičín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Jičín

Překlad Nový Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Jičín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nový Jičín: Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Nový Jičín: Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Nový Jičín: Stanovy, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Oddací list, Certifikát, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Norma, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Rodný list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Diplom, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva

Technické překlady Nový Jičín: Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Příručka

Všeobecné překlady Nový Jičín: Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Videa

Prezentační překlady Nový Jičín: Letáky, Reklama, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nový Jičín, Korektura Nový Jičín, Odborné překlady Nový Jičín, Právní překlady Nový Jičín, Překladatelská agentura Nový Jičín, Soudní překladatel Nový Jičín, Soudní překlady Nový Jičín, Technické překlady Nový Jičín, Tlumočení Nový Jičín