Expresní překlady Nový Jičín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Jičín

Expresní překlad Nový Jičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Jičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Jičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Jičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Jičín nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nový Jičín: Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Nový Jičín: Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Příručka, Certifikát, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Nový Jičín: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Nový Jičín: Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Nový Jičín: Potvrzení o studiu, Apostila, Rozsudek, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Rodný list, Norma, Soudní žaloba, Vysvědčení, Stanovy, Zakladatelská listina, Plná moc, Odvolání, Živnostenský list, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Nový Jičín: Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad