Překlady Most

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Most

Překlad Most

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Most.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Most

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Most bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Most nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Most: Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze

Právní překlady Most: Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Most: Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Prezentační překlady Most: Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky

Všeobecné překlady Most: Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Most: Zakladatelská listina, Stanovy, Notářský zápis, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Úmrtní list, Vysvědčení, Rozsudek, Odvolání, Norma, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Diplom, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Oddací list, Certifikát, Průkaz totožnosti, Rodný list, Apostila, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Most, Korektura Most, Odborné překlady Most, Právní překlady Most, Překladatelská agentura Most, Soudní překladatel Most, Soudní překlady Most, Technické překlady Most, Tlumočení Most