Překlady Most

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Most

Překlad Most

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Most.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Most

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Most bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Most nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Most: Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba

Technické překlady Most: Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text

Všeobecné překlady Most: Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Most: Norma, Soudní žaloba, Živnostenský list, Stanovy, Společenská smlouva, Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Rodný list, Apostila, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Certifikát, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list

Prezentační překlady Most: PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny

Ekonomické překlady Most: Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Most, Korektura Most, Odborné překlady Most, Právní překlady Most, Překladatelská agentura Most, Soudní překladatel Most, Soudní překlady Most, Technické překlady Most, Tlumočení Most, Překlady fancouzštiny Most, Překlady italštiny Most, Překlady maďarštiny Most, Překlady španělštiny Most, Překlady ukrajinštiny Most