Expresní překlady Most

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Most

Expresní překlad Most

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Most.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Most

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Most bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Most nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Most: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Technické překlady Most: Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Most: Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Rodný list, Revizní zpráva, Diplom, Společenská smlouva, Norma, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Apostila, Úmrtní list, Oddací list, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání, Notářský zápis, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení

Prezentační překlady Most: Tiskoviny, Knihy, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Právní překlady Most: Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Dokumenty

Všeobecné překlady Most: Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad