Překlady Mimoň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mimoň

Překlad Mimoň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mimoň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mimoň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mimoň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mimoň nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Mimoň: Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Stanovy, Diplom, Apostila, Norma, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Odvolání, Certifikát, Plná moc, Rozsudek

Právní překlady Mimoň: Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo

Technické překlady Mimoň: Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Mimoň: Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Mimoň: Firemní korespondence, Novinové články, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy

Prezentační překlady Mimoň: Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mimoň, Korektura Mimoň, Odborné překlady Mimoň, Právní překlady Mimoň, Překladatelská agentura Mimoň, Soudní překladatel Mimoň, Soudní překlady Mimoň, Technické překlady Mimoň, Tlumočení Mimoň