Překlady Mimoň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mimoň

Překlad Mimoň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mimoň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mimoň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mimoň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mimoň nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mimoň: Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba

Technické překlady Mimoň: Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Mimoň: Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis

Prezentační překlady Mimoň: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Reklama

Ekonomické překlady Mimoň: Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Mimoň: Úmrtní list, Notářský zápis, Vysvědčení, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Rodný list, Soudní žaloba, Rozsudek, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Odvolání, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Certifikát, Společenská smlouva, Živnostenský list, Diplom, Oddací list, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mimoň, Korektura Mimoň, Odborné překlady Mimoň, Právní překlady Mimoň, Překladatelská agentura Mimoň, Soudní překladatel Mimoň, Soudní překlady Mimoň, Technické překlady Mimoň, Tlumočení Mimoň, Překlady fancouzštiny Mimoň, Překlady italštiny Mimoň, Překlady maďarštiny Mimoň, Překlady španělštiny Mimoň, Překlady ukrajinštiny Mimoň