Expresní překlady Mimoň

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mimoň

Expresní překlad Mimoň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mimoň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mimoň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mimoň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mimoň nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Mimoň: Revizní zpráva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Certifikát, Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Plná moc, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Diplom, Soudní žaloba, Apostila, Zakladatelská listina

Prezentační překlady Mimoň: Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, Katalog, Webové stránky, Reklama

Ekonomické překlady Mimoň: Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie

Právní překlady Mimoň: Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva

Technické překlady Mimoň: Norma, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy

Všeobecné překlady Mimoň: Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Email, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad