Překlady Mělník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mělník

Překlad Mělník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mělník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mělník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mělník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mělník nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mělník: Reklama, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama

Technické překlady Mělník: Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka

Všeobecné překlady Mělník: Email, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek

Právní překlady Mělník: Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Mělník: Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Mělník: Revizní zpráva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Průkaz totožnosti, Diplom, Soudní žaloba, Stanovy, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Plná moc, Certifikát, Rodný list, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mělník, Korektura Mělník, Odborné překlady Mělník, Právní překlady Mělník, Překladatelská agentura Mělník, Soudní překladatel Mělník, Soudní překlady Mělník, Technické překlady Mělník, Tlumočení Mělník