Překlady Mělník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mělník

Překlad Mělník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mělník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mělník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mělník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mělník nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mělník: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Technické překlady Mělník: Návod k obsluze, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Technologické postupy

Právní překlady Mělník: Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU

Všeobecné překlady Mělník: Videa, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Prezentační překlady Mělník: Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Reklama, Knihy, Prezentace, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Mělník: Stanovy, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Norma, Oddací list, Potvrzení o studiu, Rodný list, Zakladatelská listina, Odvolání, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Diplom, Revizní zpráva, Vysvědčení, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Apostila, Rozsudek, Certifikát, Vysvědčení, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mělník, Korektura Mělník, Odborné překlady Mělník, Právní překlady Mělník, Překladatelská agentura Mělník, Soudní překladatel Mělník, Soudní překlady Mělník, Technické překlady Mělník, Tlumočení Mělník, Překlady fancouzštiny Mělník, Překlady italštiny Mělník, Překlady maďarštiny Mělník, Překlady španělštiny Mělník, Překlady ukrajinštiny Mělník