Expresní překlady Mělník

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mělník

Expresní překlad Mělník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mělník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mělník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mělník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mělník nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mělník: Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Odvolání

Technické překlady Mělník: Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Příručka

Prezentační překlady Mělník: Reklama, Letáky, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Mělník: Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce

Ekonomické překlady Mělník: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Mělník: Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Diplom, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Oddací list, Norma, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Apostila, Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Plná moc, Rozsudek, Úmrtní list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad