Překlady Kolín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kolín

Překlad Kolín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kolín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kolín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kolín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kolín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Kolín: Soudní žaloba, Odvolání, Norma, Rozsudek, Společenská smlouva, Rodný list, Živnostenský list, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Plná moc, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Notářský zápis, Oddací list

Ekonomické překlady Kolín: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Technické překlady Kolín: Certifikát, Norma, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál

Právní překlady Kolín: Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty

Všeobecné překlady Kolín: Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy

Prezentační překlady Kolín: Webové stránky, Prezentace, Reklama, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kolín, Korektura Kolín, Odborné překlady Kolín, Právní překlady Kolín, Překladatelská agentura Kolín, Soudní překladatel Kolín, Soudní překlady Kolín, Technické překlady Kolín, Tlumočení Kolín, Překlady fancouzštiny Kolín, Překlady italštiny Kolín, Překlady maďarštiny Kolín, Překlady španělštiny Kolín, Překlady ukrajinštiny Kolín