Překlady Kolín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kolín

Překlad Kolín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kolín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kolín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kolín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kolín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kolín: Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě

Právní překlady Kolín: Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty

Prezentační překlady Kolín: Katalog, Prezentace, Knihy, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Ekonomické překlady Kolín: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Kolín: Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Kolín: Notářský zápis, Společenská smlouva, Certifikát, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Apostila, Živnostenský list, Plná moc, Rodný list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Rozsudek, Norma, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Stanovy, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kolín, Korektura Kolín, Odborné překlady Kolín, Právní překlady Kolín, Překladatelská agentura Kolín, Soudní překladatel Kolín, Soudní překlady Kolín, Technické překlady Kolín, Tlumočení Kolín