Expresní překlady Kolín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kolín

Expresní překlad Kolín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kolín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kolín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kolín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kolín nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kolín: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů

Prezentační překlady Kolín: Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Kolín: Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy

Technické překlady Kolín: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Odborný text, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva

Právní překlady Kolín: Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Kolín: Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Odvolání, Plná moc, Rozsudek, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Apostila, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Úmrtní list, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad