Překlady Klatovy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klatovy

Překlad Klatovy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klatovy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klatovy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klatovy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klatovy nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Klatovy: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát

Právní překlady Klatovy: Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Ekonomické překlady Klatovy: Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Klatovy: Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Prezentační překlady Klatovy: Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Klatovy: Stanovy, Norma, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Vysvědčení, Odvolání, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Soudní žaloba, Živnostenský list, Úmrtní list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Rodný list, Oddací list, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Certifikát, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Klatovy, Korektura Klatovy, Odborné překlady Klatovy, Právní překlady Klatovy, Překladatelská agentura Klatovy, Soudní překladatel Klatovy, Soudní překlady Klatovy, Technické překlady Klatovy, Tlumočení Klatovy