Překlady Klatovy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klatovy

Překlad Klatovy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klatovy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klatovy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klatovy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klatovy nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Klatovy: Stanovy, Rozsudek, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Odvolání, Certifikát, Plná moc, Diplom, Norma, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Živnostenský list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list

Právní překlady Klatovy: Odvolání, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty

Technické překlady Klatovy: Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Manuál

Ekonomické překlady Klatovy: Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Klatovy: Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Reklama, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Klatovy: Firemní korespondence, Videa, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Klatovy, Korektura Klatovy, Odborné překlady Klatovy, Právní překlady Klatovy, Překladatelská agentura Klatovy, Soudní překladatel Klatovy, Soudní překlady Klatovy, Technické překlady Klatovy, Tlumočení Klatovy, Překlady fancouzštiny Klatovy, Překlady italštiny Klatovy, Překlady maďarštiny Klatovy, Překlady španělštiny Klatovy, Překlady ukrajinštiny Klatovy