Expresní překlady Klatovy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klatovy

Expresní překlad Klatovy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klatovy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klatovy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klatovy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klatovy nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Klatovy: Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Klatovy: Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Klatovy: Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Email

Prezentační překlady Klatovy: Katalog, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Letáky, Knihy, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Klatovy: Oddací list, Diplom, Soudní žaloba, Rozsudek, Úmrtní list, Plná moc, Živnostenský list, Norma, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Apostila, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina

Ekonomické překlady Klatovy: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad