Překlady Kladno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladno

Překlad Kladno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladno nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kladno: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy

Technické překlady Kladno: Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Kladno: Stanovy, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Živnostenský list, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rodný list, Notářský zápis, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Certifikát, Soudní žaloba

Prezentační překlady Kladno: Tiskoviny, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy

Právní překlady Kladno: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Kladno: Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kladno, Korektura Kladno, Odborné překlady Kladno, Právní překlady Kladno, Překladatelská agentura Kladno, Soudní překladatel Kladno, Soudní překlady Kladno, Technické překlady Kladno, Tlumočení Kladno, Překlady fancouzštiny Kladno, Překlady italštiny Kladno, Překlady maďarštiny Kladno, Překlady španělštiny Kladno, Překlady ukrajinštiny Kladno