Překlady Kladno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladno

Překlad Kladno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladno nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kladno: Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Norma

Ekonomické překlady Kladno: Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Kladno: Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Kladno: Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Certifikát, Stanovy, Rodný list, Odvolání, Zakladatelská listina, Oddací list, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Diplom, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu

Právní překlady Kladno: Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Kladno: Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kladno, Korektura Kladno, Odborné překlady Kladno, Právní překlady Kladno, Překladatelská agentura Kladno, Soudní překladatel Kladno, Soudní překlady Kladno, Technické překlady Kladno, Tlumočení Kladno