Expresní překlady Kladno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladno

Expresní překlad Kladno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladno nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Kladno: Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Kladno: Katalog, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Webové stránky

Technické překlady Kladno: Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Manuál

Všeobecné překlady Kladno: Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Vědecké práce

Ekonomické překlady Kladno: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Kladno: Apostila, Živnostenský list, Oddací list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Notářský zápis, Vysvědčení, Rozsudek, Norma, Certifikát, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Odvolání, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad