Překlady Karlovy Vary

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karlovy Vary

Překlad Karlovy Vary

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karlovy Vary.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karlovy Vary

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karlovy Vary bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karlovy Vary nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karlovy Vary: Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Technické překlady Karlovy Vary: Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Karlovy Vary: Email, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Videa

Prezentační překlady Karlovy Vary: Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Prezentace, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Ekonomické překlady Karlovy Vary: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Karlovy Vary: Oddací list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Notářský zápis, Plná moc, Úmrtní list, Odvolání, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Rodný list, Průkaz totožnosti, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Stanovy, Živnostenský list, Apostila, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Karlovy Vary, Korektura Karlovy Vary, Odborné překlady Karlovy Vary, Právní překlady Karlovy Vary, Překladatelská agentura Karlovy Vary, Soudní překladatel Karlovy Vary, Soudní překlady Karlovy Vary, Technické překlady Karlovy Vary, Tlumočení Karlovy Vary, Překlady fancouzštiny Karlovy Vary, Překlady italštiny Karlovy Vary, Překlady maďarštiny Karlovy Vary, Překlady španělštiny Karlovy Vary, Překlady ukrajinštiny Karlovy Vary