Překlady Karlovy Vary

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karlovy Vary

Překlad Karlovy Vary

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karlovy Vary.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karlovy Vary

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karlovy Vary bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karlovy Vary nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karlovy Vary: Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání

Technické překlady Karlovy Vary: Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Norma

Prezentační překlady Karlovy Vary: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Knihy, Letáky, Reklama

Všeobecné překlady Karlovy Vary: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Novinové články, Email, Videa

Ekonomické překlady Karlovy Vary: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Karlovy Vary: Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Stanovy, Plná moc, Revizní zpráva, Odvolání, Notářský zápis, Certifikát, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Apostila, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Norma, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Karlovy Vary, Korektura Karlovy Vary, Odborné překlady Karlovy Vary, Právní překlady Karlovy Vary, Překladatelská agentura Karlovy Vary, Soudní překladatel Karlovy Vary, Soudní překlady Karlovy Vary, Technické překlady Karlovy Vary, Tlumočení Karlovy Vary