Expresní překlady Karlovy Vary

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karlovy Vary

Expresní překlad Karlovy Vary

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karlovy Vary.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karlovy Vary

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karlovy Vary bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karlovy Vary nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karlovy Vary: Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Karlovy Vary: Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Karlovy Vary: Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Notářský zápis, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Certifikát, Potvrzení o studiu, Odvolání, Norma, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Stanovy, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Apostila, Plná moc

Technické překlady Karlovy Vary: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Návod k použití

Prezentační překlady Karlovy Vary: Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Letáky

Všeobecné překlady Karlovy Vary: Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad