Překlady Jeseník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jeseník

Překlad Jeseník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jeseník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jeseník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jeseník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jeseník nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jeseník: Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva

Technické překlady Jeseník: Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy

Ekonomické překlady Jeseník: Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Jeseník: Apostila, Úmrtní list, Oddací list, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Rodný list, Certifikát, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Odvolání, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Plná moc, Živnostenský list, Diplom

Všeobecné překlady Jeseník: Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Jeseník: Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jeseník, Korektura Jeseník, Odborné překlady Jeseník, Právní překlady Jeseník, Překladatelská agentura Jeseník, Soudní překladatel Jeseník, Soudní překlady Jeseník, Technické překlady Jeseník, Tlumočení Jeseník, Překlady fancouzštiny Jeseník, Překlady italštiny Jeseník, Překlady maďarštiny Jeseník, Překlady španělštiny Jeseník, Překlady ukrajinštiny Jeseník