Překlady Jeseník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jeseník

Překlad Jeseník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jeseník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jeseník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jeseník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jeseník nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jeseník: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů

Technické překlady Jeseník: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Certifikát, Příručka, Norma

Právní překlady Jeseník: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Jeseník: Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Jeseník: Plná moc, Společenská smlouva, Vysvědčení, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Odvolání, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Rozsudek, Apostila, Pracovní smlouva, Oddací list, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Stanovy, Certifikát

Všeobecné překlady Jeseník: Firemní korespondence, Email, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jeseník, Korektura Jeseník, Odborné překlady Jeseník, Právní překlady Jeseník, Překladatelská agentura Jeseník, Soudní překladatel Jeseník, Soudní překlady Jeseník, Technické překlady Jeseník, Tlumočení Jeseník