Expresní překlady Jeseník

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jeseník

Expresní překlad Jeseník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jeseník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jeseník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jeseník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jeseník nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jeseník: Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo

Prezentační překlady Jeseník: Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, Reklama

Technické překlady Jeseník: Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva

Ekonomické překlady Jeseník: Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Jeseník: Diplomové práce, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Jeseník: Oddací list, Norma, Společenská smlouva, Rozsudek, Revizní zpráva, Plná moc, Stanovy, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Rodný list, Certifikát, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Vysvědčení, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Pracovní smlouva, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad