Překlady Jablonec nad Nisou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonec nad Nisou

Překlad Jablonec nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablonec nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablonec nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablonec nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablonec nad Nisou nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jablonec nad Nisou: Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Technické překlady Jablonec nad Nisou: Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát

Prezentační překlady Jablonec nad Nisou: Reklama, Webové stránky, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Prezentace

Všeobecné překlady Jablonec nad Nisou: Dopis, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Jablonec nad Nisou: Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Certifikát, Rozsudek, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Apostila, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Plná moc, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Diplom, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti

Právní překlady Jablonec nad Nisou: Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jablonec nad Nisou, Korektura Jablonec nad Nisou, Odborné překlady Jablonec nad Nisou, Právní překlady Jablonec nad Nisou, Překladatelská agentura Jablonec nad Nisou, Soudní překladatel Jablonec nad Nisou, Soudní překlady Jablonec nad Nisou, Technické překlady Jablonec nad Nisou, Tlumočení Jablonec nad Nisou