Překlady Jablonec nad Nisou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonec nad Nisou

Překlad Jablonec nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablonec nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablonec nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablonec nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablonec nad Nisou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Jablonec nad Nisou: Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Norma, Rozsudek, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Rodný list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Stanovy, Diplom, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku

Prezentační překlady Jablonec nad Nisou: Letáky, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce

Právní překlady Jablonec nad Nisou: Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Jablonec nad Nisou: Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text

Ekonomické překlady Jablonec nad Nisou: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy

Všeobecné překlady Jablonec nad Nisou: Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jablonec nad Nisou, Korektura Jablonec nad Nisou, Odborné překlady Jablonec nad Nisou, Právní překlady Jablonec nad Nisou, Překladatelská agentura Jablonec nad Nisou, Soudní překladatel Jablonec nad Nisou, Soudní překlady Jablonec nad Nisou, Technické překlady Jablonec nad Nisou, Tlumočení Jablonec nad Nisou, Překlady fancouzštiny Jablonec nad Nisou, Překlady italštiny Jablonec nad Nisou, Překlady maďarštiny Jablonec nad Nisou, Překlady španělštiny Jablonec nad Nisou, Překlady ukrajinštiny Jablonec nad Nisou