Expresní překlady Jablonec nad Nisou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonec nad Nisou

Expresní překlad Jablonec nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablonec nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablonec nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablonec nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablonec nad Nisou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jablonec nad Nisou: Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Jablonec nad Nisou: Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva

Ekonomické překlady Jablonec nad Nisou: Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy

Prezentační překlady Jablonec nad Nisou: Katalog, Reklama, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Jablonec nad Nisou: Úmrtní list, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Norma, Plná moc, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rodný list, Stanovy, Zakladatelská listina, Rozsudek, Diplom, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Všeobecné překlady Jablonec nad Nisou: Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad