Překlady Hradec Králové

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hradec Králové

Překlad Hradec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hradec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hradec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hradec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hradec Králové nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hradec Králové: Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Norma

Právní překlady Hradec Králové: Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Hradec Králové: Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Reklama

Ekonomické překlady Hradec Králové: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Hradec Králové: Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Hradec Králové: Oddací list, Rozsudek, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Živnostenský list, Vysvědčení, Diplom, Certifikát, Průkaz totožnosti, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Společenská smlouva, Vysvědčení, Norma, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Zakladatelská listina

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hradec Králové, Korektura Hradec Králové, Odborné překlady Hradec Králové, Právní překlady Hradec Králové, Překladatelská agentura Hradec Králové, Soudní překladatel Hradec Králové, Soudní překlady Hradec Králové, Technické překlady Hradec Králové, Tlumočení Hradec Králové, Překlady fancouzštiny Hradec Králové, Překlady italštiny Hradec Králové, Překlady maďarštiny Hradec Králové, Překlady španělštiny Hradec Králové, Překlady ukrajinštiny Hradec Králové