Překlady Hradec Králové

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hradec Králové

Překlad Hradec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hradec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hradec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hradec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hradec Králové nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hradec Králové: Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Právní překlady Hradec Králové: Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Hradec Králové: Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Certifikát, Oddací list, Plná moc, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Diplom, Rodný list, Společenská smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Rozsudek, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti

Prezentační překlady Hradec Králové: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Letáky, Prezentace, PPC reklama

Technické překlady Hradec Králové: Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Příručka

Všeobecné překlady Hradec Králové: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Videa, Dopis, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hradec Králové, Korektura Hradec Králové, Odborné překlady Hradec Králové, Právní překlady Hradec Králové, Překladatelská agentura Hradec Králové, Soudní překladatel Hradec Králové, Soudní překlady Hradec Králové, Technické překlady Hradec Králové, Tlumočení Hradec Králové